หอคอยชมวิว จุดชมวิวมุมสูง สมุทรปราการ

หอชมเมืองปากน้ำ

อุทยานการเรียนรู้ และหอชมเมืองสมุทรปราการ* แลนด์มาร์คกลางเมืองสมุทรปราการ ศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดในทุกด้าน และจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ ที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ภายในอาคารประกอบด้วยส่วนนิทรรศการ รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองสมุทรปราการไว้ทั้งหมด บนสุดเป็นหอคอย เป็นจุดสำหรับขึ้นชมทัศนียภาพเมือง มองเห็นลำน้ำเจ้าพระยา ไปจนถึงทะเลปากอ่าวไทย พื้นที่สีเขียวของบางกะเจ้า พระสมุทรเจดีย์ ป้อมผีเสื้อสมุทร ป้อมพระจุลจอมเกล้า พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ufabet1688 line

อาคารหอชมเมืองนี้ สร้างบนพื้นที่ 13 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา เป็นพื้นที่ราชพัสดุ ที่เคยเป็นเรือนจำเก่ามานานกว่า 60 ปี ปัจจุบันเรือนจำได้ย้ายไปอยู่บริเวณอำเภอคลองด่านแล้ว บริเวณนี้ ยังคงเป็นพื้นที่คุกเดิม ยังคงเก็บบางส่วนของกำแพง และป้อมริมกำแพงเรือนจำไว้เป็นอนุสรณ์สถาน บริเวณด้านหน้าและด้านข้างมีลานจอดรถ ส่วนของป้อมกำแพงเรือนจำเก่าตามจุดต่างๆ ที่ไม่ได้รื้อทิ้ง ประกอบเข้ากับภูมิทัศน์ใหม่ในสไตล์สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ ปูสนามหญ้า มีทางเล็กๆ ให้เดินเล่น หรือวิ่งออกกำลังกายในตอนเย็น ภายในตัวอาคารหอชมเมือง มีพื้นที่ 13,584.70 ตารางเมตร ส่วนล่างสร้างเป็นอาคารฐานทรงกลม 2 ชั้น แกนกลางมีลักษณะเป็นแท่งแปดเหลี่ยมสูงขึ้นไปเป็นหอคอยทรงกระบอก ส่วนบนจากแกนหอคอยที่ความสูงประมาณ 160 เมตร ทำเป็นห้องติดกระจกใสทรงกลมให้เป็นจุดชมวิวได้ 360 องศา ความสูงทั้งหมดของอาคาร 179.55 เมตร (วัดรวมยอดเสาอากาศสำหรับกระจายคลื่นสัญญาณที่อยู่บนสุด) ภายในอาคารแบ่งพื้นที่แต่ละส่วนเป็น

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

พิพิธภัณฑ์เด็ก

มีพื้นที่ขนาด 1,926 ตารางเมตร ส่วนนี้จะเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ ให้เด็กได้เล่นสนุกกับการลงมือทำ โดยใช้การแสดงนิทรรศการในรูปแบบผสมผสานที่ทันสมัย เพื่อช่วยกระตุ้นจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพื้นฐานการพัฒนาต่อยอดด้านความคิดของเด็กๆ

พิพิธภัณฑ์สมุทรปราการ

มีพื้นที่ขนาด 800 ตารางเมตร เป็นส่วนของการนำเสนอเรื่องราว ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสมุทรปราการ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ ชาติพันธุ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกจิอาจารย์ชื่อดังในจังหวัดสมุทรปราการ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัด โดยจัดแสดงผ่านสื่อที่ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ นำเสนอเรื่องราวประวัติความเป็นมาของจังหวัดสมุทรปราการ ให้ชาวปากน้ำได้เกิดความรัก และภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิด

ห้องสมุด

มีพื้นที่ขนาด 487 ตารางเมตร จะเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ข้อมูลสาระสำคัญ เพื่อให้สถาบันการศึกษาต่างๆ และผู้ที่สนใจหาความรู้ได้เข้ามาค้นคว้า

หอชมเมืองสมุทรปราการ

จะเป็นไฮไลท์ที่อยู่ชั้นบนสุดของอาคาร จุดชมวิวเมืองปากน้ำแบบ 360 องศา มองเห็นเขตตัวเมืองปากน้ำได้ทุกทิศทางผ่านกระจกใสโดยรอบ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ไกลไปจนถึงส่วนของทะเลปากอ่าวไทย