โรงแรมที่เป็นต้นแบบของการใช้พลังงานทดแทน

โรงแรมที่ไม่ได้มีดีแค่วิวสวย บรรยากาศดี อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ แต่โรงแรมแห่งนี้ยังมีีการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าอีกด้วย

แทงบอลไทยปัจจุบันได้มีการเริ่มรณรงค์เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนกันมากขึ้น จนเรียกว่ากระแสที่ดีเลยกว่าได้ เพราะการใช้พลังงานทางเลือกเป็นสิ่งที่หลายๆ คนต่างตระหนักให้ความสำคัญเกี่ยวกับการหาพลังงานทางเลือกมาใช้ แทนการใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนี้ด้วย จากเหตุผลเหล่านี้จึงได้เกิดเป็นกระแสการนำพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อชดเชยพลังงานที่ใช้แล้วหมดต่างๆ ตัวอย่างเช่น การที่เราสามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนที่การใช้พลังงานไฟฟ้าได้ ซึ่งมาหลายสถานที่แล้วที่นิยมใช้พลังงานทดแทนแบบนี้ โดยหนึ่งในนั้นก็คือ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ นั่นเอง

โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์  แทงบอลไทย

แทงบอลไทยโรงแรมแห่งนี้ที่เรียกได้เป็นโรงแรมต้นแบบที่นำเอาการใช้พลังงานทดแทนมาใช้แทนพลังงานไฟฟ้า ซึ่งพลังงานทดแทนที่นำมาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้านั่นก็คือ พลังงานแสงอาทิตย์ โดยทางด้านของ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ ก็ได้ร่วมมือกับบริษัท Banpu Infinergy ที่เป็นบริษัทผู้นำทางด้านเรื่องของพลังงานทดแทนในประเทศไทย โดยทางด้านของ Banpu Infinergy ก็ได้เข้ามาทำการช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และยังช่วยจัดการกับระบบการใช้ไฟภายในโรงแรมให้อีกด้วยเว็บบอลซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์นั้นก็เป็นเหมือนกับโรงแรมอื่นๆ ทั่วไป ที่มีการตกแต่งเน้นให้มีบรรายากาศของโรงแรมและมีกลิ่นอายของความเป็นสุโขทัย ด้วยการนำเอาอิฐและปูนแบบเมืองเก่าที่หลายๆ คนอาจจะเคยเห็นตามสถานที่เมืองเก่าต่างๆ กันมาตกแต่งภายในบริเวณของโรงแรมแห่งนี้ แต่ในปัจจุบันนี้หากลองเดินชมดูดีๆ แล้วก็จะทำให้รู้ได้เลยว่าบนพื้นที่ของโรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์แห่งนี้ ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่แค่ไหน มีจำนวนหลาย 10 ไร่ก็ตาม สถานที่แห่งนี้ก็จะถูกเติมเต็มไปด้วยกระบวนการที่มีความรับผิดชอบต่อพลังงานที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรของโลกได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการที่นำแผงโซล่าเซลล์มาวางไว้บนหลังคาโรงรถ เพื่อที่จะได้นำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ภายในโรงแรมทั้งหมดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า การที่โรงแรมได้ทำฟาร์มปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้ประกอบอาหารเมนูต่างๆ ภายในโรงแรมเอง และยังมีการคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมก่อนนไปทำลาย อีกทั้งยังมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะทำการปล่อยน้ำเพื่อบำบัดในที่ต่อไปอีกด้วย